EENAKTERS


Gepubliceerde Eenakter


OOg in oog: De vlek

Door Hans Pijpers

2x de eerste prijs!

Monoloog voor 1 dame en eventueel 3 a 4 figuranten.


Synopsis

In de jaren zeventig geraakt Iris op zestienjarige leeftijd door zeer vervelende omstandigheden in een klooster en wordt ziek. Als ze na lange tijd haar depressie heeft overwonnen besluit zij non te worden.

Later, veel later, neemt zij de beslissing eruit te stappen. Zij begint een nieuw leven en trekt door het gehele land. Van oost naar west, van noord naar zuid. Wat haar beweegredenen zijn? ‘Dat gaat niemand wat aan’, zegt ze. ‘Want ik praat met niemand.’

Zeer toegankelijk voor vele amateuractrices die van monologen houden. Geschikt voor toneelwedstrijden. Ook zeer geschikt voor eenakterfestivals!

Zeer geschikt voor eenakterfestivals!


Uitgegeven door:

TONEELFONDS J. JANSSENS bvba
Toneeluitgeverij - Toneelboekhandel - Literair agent
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght Antwerpen
Tel +32 (0)3 366 44 00 - Fax +32 (0)3 366 45 01
www.toneelfonds.be

Tevens verkrijgbaar bij Toneeluitgeverij Vink te Alkmaar