KLUCHTEN


Gepubliceerde Komedie


Take 5

Een cozy kluchtige komedie in drie bedrijven

Door Hans Pijpers

Voor 6 a 7 dames en 4 heren.


Synopsis (Nederlands)

In het kleine Engelse stadje Framlingham, Suffolk, runnen sir John en sir George een bank: 'The Caitlin & Ratcliff Bank'. De heren staan bekend als buitengewoon vermogend en aristocratisch. Zij zijn neven van elkaar en van de oude stempel, dus ware gentleman met bolhoed. Het is weekend en er komt bezoek. Niet alleen hun verloofden, maar ook hun bemoeizuchtige moeders en tantes met tegengestelde belangen zijn van de partij. Het is dus stressen voor de heren. Verder is dan ook nog de beruchte crimineel Mad Jack ontsnapt. Hij komt graag bij de mensen thuis.


Synopsis (Fries)

Yn it lytse Ingelske stedsje Framlingham, Sufflok, beheare de hear John en de hear George in bank: The Caitlin & Ratcliff Bank. De hearen steane bekend as bûtengewoan rike en aristokratysk. Hja binne neven fan elkoar en fan de âlde stimpel, dus echte hearen mei bolhoed. It is wykein en der komt besite. Net allinnich harren ferloofden, mar ek harren bemuoisuchtige memmen en muoikes mei tsjinstelde belangen binne fan de partij. It is dus stressen foar de hearen. Fierder is dan ek noch de ferneamde krimineel Mad Jack ûntsnapt. Hy komt graach by de minsken thús.


Personen

 • John Caitlin (bankdirecteur)
 • George Ratcliff (compagnon van John)
 • James Zap (undercover agent)
 • Maddy (verloofde van George)
 • Abby (verloofde van John)
 • Emily Ratcliff (moeder van George)
 • Kathy Caitlin (moeder van John)
 • Vivian Ratcliff (tante van George)
 • Mildred Caitlin (tante van John)
 • Kate (werkster / kamermeisje of vrouw)
 • Bobby Kline (agent / bezorger)


Deze komedie is door Abele Krist in het Fries vertaald.


Uitgegeven door:

Toneeluitgeverij Grosfeld BV
Raadhuisplein 18
5258 BJ Berlicum
Noord Brabant
Tel +31 (0)73 50 31 251 - Fax +31 (0)73 50 38 295
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl